IMG_5066.PNG
Ambulante wonen betekent dat je in je een eigen woonruimte hebt en begeleiding krijgt. Dit is op geplande momenten, de begeleiding is afgestemd op je ondersteuningsbehoefte en afhankelijk van de zorgtoekenning door de gemeente.

Je zorgvraag kan betrekking hebben op verschillende domeinen:
financien, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid en huisvesting. Afhankelijk van je vraag kan onze ondersteuning zich op een of meer van deze levensgebieden richten.

Ambulante begeleiding is bedoeld voor mensen met een zorgtoekenning van de gemeente voor ondersteunende begeleiding individueel, met de woonvaardigheden die zelfstandig wonen met ambulante begeleiding
mogelijk maken.
  • "Sporten heeft Stephanie sterk gemaakt"
  • "Ralf doet graag de kassa"
  • "Hans maakt heerlijke cappuccino"
  • "We zien Ricardo met stappen vooruit gaan"
  • "Loes houdt van creatief bezig zijn"
  • "Jos wil leren zelfstandig te zijn"
  • "Mitchel verzorgt de cake"
  • "Dave ontspant met DARTEN"
  • "Annet werkt als haar zoontje op de kinderopvang is"
  • "Jasper doet de bestellingen"