IMG_5066.PNG
Ambulante wonen betekent dat je in je een eigen woonruimte hebt en begeleiding krijgt. Dit is op geplande momenten, de begeleiding is afgestemd op je ondersteuningsbehoefte en afhankelijk van de zorgtoekenning door de gemeente.

Je zorgvraag kan betrekking hebben op verschillende domeinen:
financien, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid en huisvesting. Afhankelijk van je vraag kan onze ondersteuning zich op een of meer van deze levensgebieden richten.

Ambulante begeleiding is bedoeld voor mensen met een zorgtoekenning van de gemeente voor ondersteunende begeleiding individueel, met de woonvaardigheden die zelfstandig wonen met ambulante begeleiding
mogelijk maken.
  • "Dave ontspant met DARTEN"
  • "Ralf doet graag de kassa"
  • "Loes houdt van creatief bezig zijn"
  • "We zien Ricardo met stappen vooruit gaan"
  • "Hans maakt heerlijke cappuccino"
  • "Jasper doet de bestellingen"
  • "Mitchel verzorgt de cake"