IMG_5066.PNG
Ambulante wonen betekent dat je in je een eigen woonruimte hebt en begeleiding krijgt. Dit is op geplande momenten, de begeleiding is afgestemd op je ondersteuningsbehoefte en afhankelijk van de zorgtoekenning door de gemeente.

Je zorgvraag kan betrekking hebben op verschillende domeinen:
financien, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid en huisvesting. Afhankelijk van je vraag kan onze ondersteuning zich op een of meer van deze levensgebieden richten.

Ambulante begeleiding is bedoeld voor mensen met een zorgtoekenning van de gemeente voor ondersteunende begeleiding individueel, met de woonvaardigheden die zelfstandig wonen met ambulante begeleiding
mogelijk maken.
  • "Hans maakt heerlijke cappuccino"
  • "Ralf doet graag de kassa"
  • "Loes houdt van creatief bezig zijn"
  • "Jasper doet de bestellingen"
  • "Dave ontspant met DARTEN"
  • "We zien Ricardo met stappen vooruit gaan"
  • "Annet werkt als haar zoontje op de kinderopvang is"
  • "Mitchel verzorgt de cake"
  • "Jos wil leren zelfstandig te zijn"
  • "Sporten heeft Stephanie sterk gemaakt"