IMG_5048.PNG
Het Dolfijnenhuis is een kleinschalige zorgaanbieder in Kampen, grotendeels gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Wij geven groeps- en individuele begeleiding. Door onze kleinschaligheid kunnen wij de zorg helemaal aanpassen op de wensen en behoeften van onze cliënten. De “clientenraad” vertegenwoordigt onze cliënten.

Team
Onze visie & missie
Deelnemers
Partners

Kwaliteit
Wij vinden het erg belangrijk dat onze zorgvragers tevreden zijn. Daarom voeren we regelmatig een clienttevredenheidsonderzoek uit. We zijn WTZi-erkend en werken volgens de normen van het kwaliteitssysteem HKZ (certificering). Onderaan de pagina vindt u ons klachten- en privacyregelement.

Methodieken
Het Dolfijnenhuis omarmt de “Triple C” methode. Het Dolfijnenhuis werkt met de methodiek Op Eigen Benen OEB en gebruikt het meetinstrument “INVRA” wonen en arbeid. Om de ervaringen van de cliënten in kaart te brengen, wordt de methode “dit vind ik ervan” gebruikt.

Kwaliteitsrapporten
Het Dolfijnenhuis heeft in 2018 voor het eerst een “kwaliteitsrapport” gemaakt en ook een “clientenversie van het kwaliteitsrapport”.

  • "Hans maakt heerlijke cappuccino"
  • "Mitchel verzorgt de cake"
  • "Jasper doet de bestellingen"
  • "Ralf doet graag de kassa"
  • "Loes houdt van creatief bezig zijn"
  • "Dave ontspant met DARTEN"
  • "We zien Ricardo met stappen vooruit gaan"