Doel
Kaders aangeven wanneer Dolfijnenhuis wel of niet de begeleiding kan aanbieden die een cliënt nodig heeft.

Gebruikers
De verantwoordelijke voor de intake afname.

Insluitingscriteria
Hier moet de cliënt aan voldoen om zorg en ondersteuning in te kunnen kopen van Dolfijnenhuis:

WLZ ZZP VG en GGZ en WMO pakket:
· Cliënt is 18 jaar of ouder
· Cliënt heeft een geldige verblijfstatus

Uitsluitingscriteria
Het Dolfijnenhuis hanteert de volgende uitsluitingscriteria:
• Verslaving aan harddrugs
• Niet begeleidbaar of behandelingstrouw (bijvoorbeeld GGZ of medicatie).
• Agressieproblematiek, waardoor iemand zichzelf of een ander in gevaar brengt (gebruik wapens, bedreiging cliënten of begeleiders)
• Bedreiging vanaf buitenaf
• Een WZD-status of een maatregel als IBS
• Indien er sprake is van florerende psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in die mate dat eerst intramurale behandeling noodzakelijk is
• Medische zorg (verpleging) noodzakelijk
• Zedendelinquenten
• Geen Nederlands of Engels kunnen spreken


Indicaties
Onderstaand een overzicht van de indicaties waarmee je bij ons terecht kunt.

WLZ ZZP:
VG 3 + VG 4
GGZ 3
Hogere ZZP worden niet meer geplaatst, zijn wel bestaande cliënten met hogere indicaties

WMO:
Begeleiding groep
Begeleiding individueel

In overleg:
JE

Leveringsvormen:
Als leveringsvorm bieden we Zorg in Natura (ZiN). Bij een zzp-pakket in ZIN heeft het Volledig Pakket Thuis (VPT) onze voorkeur.
  • "Ralf doet graag de kassa"
  • "Hans maakt heerlijke cappuccino"
  • "Loes houdt van creatief bezig zijn"
  • "We zien Ricardo met stappen vooruit gaan"
  • "Mitchel verzorgt de cake"
  • "Dave ontspant met DARTEN"
  • "Jasper doet de bestellingen"