Doel
Kaders aangeven wanneer Dolfijnenhuis wel of niet de begeleiding kan aanbieden die een cliënt nodig heeft.

Gebruikers
De verantwoordelijke voor de intake afname.

Insluitingscriteria
Hier moet de cliënt aan voldoen om zorg en ondersteuning in te kunnen kopen van Dolfijnenhuis: 

WLZ ZZP VG pakket:
· Cliënt is 18 jaar of ouder
· Cliënt heeft een geldige verblijfstatus
· Cliënt heeft een IQ lager dan 85.

WMO:
· Cliënt is 18 jaar of ouder
· Cliënt heeft een geldige verblijfstatus.

Uitsluitingscriteria
Op basis waarvan de cliënt kan worden uitgesloten van zorg en ondersteuning die wordt geboden door het Dolfijnenhuis.
· Verslaving aan harddrugs
· Bedreiging van buitenaf
· Bij de cliënt is sprake van florerende psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, in die mate dat eerst intramurale behandeling noodzakelijk is
· Cliënt heeft een Bopz- status
· Cliënt heeft een maatregel zoals een IBS.

Indicaties
Onderstaand een overzicht van de indicaties waarmee je bij ons terecht kunt.

WLZ:
VG 3 t/m 6
LVG 1 t/m 4

WMO: 
Begeleiding groep
Begeleiding individueel

In overleg:
GGZ
JE

Leveringsvormen:
Als leveringsvorm bieden we bij voorkeur Zorg in Natura (ZiN), Persoonsgebonden Budget (Pgb) is wel mogelijk. Bij een zzp-pakket in ZIN heeft het Volledig Pakket Thuis (VPT) onze voorkeur.
 
  • "Mitchel verzorgt de cake"
  • "Hans maakt heerlijke cappuccino"
  • "Jasper doet de bestellingen"
  • "Jos wil leren zelfstandig te zijn"
  • "Dave ontspant met DARTEN"
  • "Annet werkt als haar zoontje op de kinderopvang is"
  • "Ralf doet graag de kassa"
  • "Sporten heeft Stephanie sterk gemaakt"
  • "We zien Ricardo met stappen vooruit gaan"
  • "Loes houdt van creatief bezig zijn"