Doel
Kaders aangeven wanneer Dolfijnenhuis wel of niet de begeleiding kan aanbieden die een cliënt nodig heeft.

Gebruikers
De verantwoordelijke voor de intake afname.

Insluitingscriteria
Hier moet de cliënt aan voldoen om zorg en ondersteuning in te kunnen kopen van Dolfijnenhuis: 

WLZ ZZP VG pakket:
· Cliënt is 18 jaar of ouder
· Cliënt heeft een geldige verblijfstatus
· Cliënt heeft een IQ lager dan 85.

WMO:
· Cliënt is 18 jaar of ouder
· Cliënt heeft een geldige verblijfstatus.

Uitsluitingscriteria
Op basis waarvan de cliënt kan worden uitgesloten van zorg en ondersteuning die wordt geboden door het Dolfijnenhuis.
· Verslaving aan harddrugs
· Bedreiging van buitenaf
· Bij de cliënt is sprake van florerende psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, in die mate dat eerst intramurale behandeling noodzakelijk is
· Cliënt heeft een Bopz- status
· Cliënt heeft een maatregel zoals een RM of IBS.

Indicaties
Onderstaand een overzicht van de indicaties waarmee je bij ons terecht kunt.

WLZ:
VG 3 t/m 6
LVG 1 t/m 4

WMO: 
Begeleiding groep
Begeleiding individueel

In overleg:
GGZ
JE

Leveringsvormen:
Als leveringsvorm bieden we bij voorkeur Zorg in Natura (ZiN), Persoonsgebonden Budget (Pgb) is wel mogelijk. Bij een zzp-pakket in ZIN heeft het Volledig Pakket Thuis (VPT) onze voorkeur.
 
 • "Dave ontspant met DARTEN"
 • "Mitchel verzorgt de cake"
 • "Sporten heeft Stephanie sterk gemaakt"
 • "Jasper doet de bestellingen"
 • "Loes houdt van creatief bezig zijn"
 • "Ralf doet graag de kassa"
 • "Jos wil leren zelfstandig te zijn"
 • "Arjan houdt van klussen"
 • "Annet werkt als haar zoontje op de kinderopvang is"
 • "We zien Ricardo met stappen vooruit gaan"
 • "Hans maakt heerlijke cappuccino"